Kokoonpano

Jyväskylän oopperakuorossa carmina buranassa laulavat

Sopraano

Mari Ahonen
Iida Asikainen
Satu Hakulinen
Lotta Kiljunen
Mirja Laitinen
Tiina Malste
Virpi Markkanen
Johanna Miettunen
Sirkka Moilanen
Kati Niemistö
Hedda Ohls
Anu Palander
Tuuli Peltomaa
Katja Petäjä
Tuuli Piltonen
Leila Saari
Liisa Simpanen
Tiina-Maria Syrjämäki
Jaana Tani
Marjo Tiainen-Niemistö

Altto

Mari Ahonen
Anna-Leena Erkkilä
Ulla Hangaslahti
Susanna Hämäläinen
Emma Kostiainen
Mia Kärkkäinen
Tiina Limatius-Niitti
Maaria Manner
Aigi Margus
Anne Merruntaus
Tiina Mäenpää
Elina Mäntynen
Terhi Nykänen
Merja Rautio-Jukarainen
Rida Riskilä
Inga Sauranen
Elina Savijärvi
Kirsti Tuuri
Riikka Vuori

Tenori

Juhani Huuskonen
Janne Isoaho
Eero Kangas
Riku Kaukonen
Aleksi Keurulainen
Esa Koskela
Pekka Kostiainen
Ilari Maasilta
Jouni Miettunen
Juha Nevantaus
Jouni Takala
Marko Nuutinen
Matti Siipola
Timo Siltala

Basso

Kari Anttila
Ilkka Björk
David Hamer
Yrjö Kahila
Matti Kortet
Tapio Kunnela
Mika Lahtinen
Johannes Lehtinen
Kari Malinen
Kyösti Nuorva
Risto Räty
Tapio Kotilainen
Topi Suutari
Jorma Tuhkala
Iiro Uusitalo
Jouni Vettenranta
Lasse Vuori